Info kring MSRX

Tävlingsform
Träning 3 varv. Heatkörning a 3 varv med 3 kvalficeringsomgångar med poäng.

A Final 6 bilar 5 varv med placering. B och C Final 5 varv. Runner up. Bästa placering i varje 
kvalomgång ger poäng och räknas för inplacering till Final. Fallande poängssytem 
10, 8, 6, 5, 4, 3. Tidsåtskiljning vid lika poäng 3-2-1. 
Deltagare som ej kommer till start= 0 poäng. Ej tar sig i mål 0 poäng. 
Erhåller svartflagg=0 poäng.
 
De 16 bästa förares bästa poäng direkt till finaler, 5 bästa poängen direkt  till A final, 
nästkommande 5 till B final, nästföljande 6 till c- final. 6st bilar i final, runner up
ifrån C och B. Antalet startande i respektive klass avgör antal finaler. 
Förare med bäst poäng väljer spår först, med räkning nedåt.
På Tierp Arena kan antalet som räknas direkt till respektive final ändras. (Bred bana)
 
Utförande

Besiktning av tävlingsbil sker på av tävlingslednings anvisad plats innan förarmötet/tävlingsgenomgång, därefter träning 3 varv samtliga förare alla klasser. 

Stillastående start med lampsystem, funktionär anvisar till startruta och har kontakt medförare, tumme upp ger klart för start från respektive förare. Ready to race skylt används. Start sker genom att rött ljus släcks.

Tävlingskörning på banan sker med Fear Racing det betyder att det absolut är 
förbjudet att köra på framförvarande bil. Kontakt samt lättare touchar är ok såvida inga skador på bil eller förare uppstår. Tävlingsledningen avgör svart flagg. Protest kostar 500:- och återfås vid bifall. Tävlingsleding avgör protest. 
Kameror är tillåtet i tävlingsbilarna.

Tjuvstart 1 = Andra led. Tjuvstart 2= utesluten.
Tävlingsledningen bestämmer om omstart sker direkt eller
om nästa heat körs. Uppställning sker i 2-3 led framtill start.
Gulflagg= omkörningförbud. Grön flagg=banan klar.
Röd flagg=heatet avbrutet.

Samtliga bilar skall ha startnr och delas kostnadsfritt ut av arrangören.
Budgivning
20 min efter avslutad tävling öppnar budgivningen.
Obegränsat antal anbud på en tävlingsbil.
Pris 20.000 kr per tävlingsbil 500:- i anbudsavgift.
Vid fler än ett bud på en och samma bil tillämpas lottning.
För att lägga anbud krävs 20000:- av köpare i kontanter och vid vunnet bud erläggs hela köpesumman på plats till säljaren.
Anbud sker på tävlingsledning anvisad plats och kostar 500:-, anbudslapp vilken består av 2 delar med lottnr samt ruta där sekretariatet fyller i önskat startnr på bil som budgivare önskar köpa. Obegränsade antal bud på egen bil.
Anbud fördelas enligt följande.
200:- till klubb, 200:- till bilägare, 100:- prispott.
Vid köp av tävlingsbil ingår inte: Stol, Bälte, med fästöglor
Ratt, fönsternät, kamera.
 
Anmälan till tävling
Anmälan görs direkt på hemsidan i anmälningsformuläret och är bindande.
 
Anmälningsavgift MSRX inkl försäkring
MSRX#1  Junior 350:-
MSRX#2  Senior/Dam 700:-
MSRX#3 Turbo/NA Senior/Dam 1000:-
Betalning
Betalning måste vara tillhanda oss senast 10 dagar innan tävling, därefter tillkommer 300:- för sen tävlingsanmälan och kan betalas enda fram till tävlingsdagen.
Avbokning sker senast 5 dagar innan tävlingsdatum. Betalning kan flyttas fram tills nästa tävling, alt betalas tillbaks med -50% av belopp.
Betalningsmöjlighter, Kontant, Faktura till företag. Kortbetalning. 
 
Tävlingslicens
För att få tävla i Msrx serien krävs det att du har en giltigt tävlingslicens.
Saknar du tävlingslicens så anordnar Msrx flera licenskurser före och under tävlingssäsongen .
Är ni flera som vill köra så ordnar vi licenskurs samt utfärdande av vagnbok, på överenskommen tid minsta antal 5 personer.
Licenskurs samt utfärdande av vagnbok.
Licenskostnad Senior 400:- Junior 200:- per säsong, licenskursen tar ca 1 tim effektiv tid.
Har du en annan tävlingslicens gäller denna.

Gällande Vagnbok

Tävlingsbilen skall innehava MSRX Vagnbok eller annan vagnbok, bilar utan vagnbok besiktas av
MSRX tekniker, kostnad 300 kronor giltig under 3 år.
MSRX tekniker äger rätten att neka bilar till start om de ej godkänns i besiktningen. MSRX kommer inte godkänna farliga bilar under några omständigheter.
Tävlingsbilarna ska vara välriktade och målade och se ut som en tävlingsbil, inga vrak.
Känner du att ditt fordon är tveksamt så skicka en bild till MSRX tekniska grupp innan anmälan besiktning@msrx.se

Försäkran

MSRX följer lagen om Motortävlingsförsäkring
https://open.karnovgroup.se/ersattningsratt/SFS1976-0357
MSRX har även olycksfallsförsäkring för alla förare funktionärer samt arrangörsförsäkring.
MSRX ombesörjer sjukvårdsbil och kompetent personal i både sjukvård och räddning.
All körning sker som vanligt på egen risk och förare skriver även på ett föraravtal.
Samtliga förare skall underkasta sig alkotest innan start.

Arrangör MSRX 

Denna tävlingsserie är utvecklad och formad för framtiden Huvudarrangör är MHF Järfälla Ungdom med styrelse.
Denna tävlingsserie är fristående utanför SBF/FIA och du som SBF medlem/förare kan delta utan några som helst problem.
Läs den prejudicerande domen mot SBF.
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/press/konkurrensverkets-beslut-dnr-7092009.pdf?fbclid=IwAR0OYA_iOYREKhra4fTfDIRFlpSmSOOTJlu4TmzBy9XivV67YOtTqzZRN2M
 
Tillhöra MSRX som organisation.
Har du samma framtidsvision som oss?Hjälp oss då sprida ordet på sociala medier om du också vill åka turbo! Gilla och dela med chans att vinna en Msrx T-Shirt.
Tråkigt? Inget att göra? Kom och häng med oss i framtiden som roddare, funktionär, bloggare, youtube fenomen, fotograf, videofilm mogul. Vi välkomnar alla!

 

 

 

 

 
 

Lämna en kommentar